Producentansvar

Ifølge bilskrotbekendtgørelsen skal borgere, virksomheder, foreninger samt offentlige og private institutioner aflevere udtjente køretøjer til producenter (såsom bilimportører), registrerede affaldsbehandlere (autoophuggere), forhandlere eller autoværksteder, der har en aftale med en autoophugger, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende lovgivning. Denne side beskriver De Danske Bilimportørernes tilbud om gratis at tage biler tilbage.

læs mere