Om Dacia
Introduktion til ny lovgivning

Ved at være på forkant med udviklingen får vi lavere forbrug og færre emissioner med effektive og dokumenterede løsninger.

Dacia er engageret i at gøre nye biler lettere tilgængelige. Vi tilbyder attraktive kvalitetsbiler med driftssikre og effektive teknologier. Vores biler er udstyret med delte teknologier inden for Renault Group og udnytter al koncernens knowhow for at reducere brændstofforbruget og de forurenende emissioner.

Hos Dacia tilbyder vi en række løsninger og teknologier, som hjælper dig med at mindske brændstofforbruget og CO2-emissionerne før, under og efter kørslen, så du bruger bilen optimalt.

Da lovgivningen ændres, vil vi gerne være på forkant med udviklingen ved at indføre den nye WLTP-procedure (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). WLTP er et skridt fremad mod at levere data om emissioner, der ligger meget tættere på den måde, du reelt bruger din bil på i dagligdagen.

Lovgivningen ændrer sig

Forstå ændringerne: WLTP og RDE.

WLTP-normen blev indført den 1. september 2017 og skal gradvist erstatte den gamle NECD-certificeringsprotokol (New European Driving Cycle). Desuden vil der blive indført en test efter metoden ’Real Driving Emissions’ (RDE) som et supplement til WLTP for at bestemme den faktiske anvendelse. Du kan læse mere om disse ændringer, og hvad de betyder for dig her:

Hvad er en certificeringsprotokol?

En certificeringsprotokol er en række obligatoriske test, som certificerer, at alle nye biler på markedet er i overensstemmelse med lovgivningen. Målsætningen er, at alle biler overholder bestemmelserne om forurenende emissioner, de såkaldte emissionsnormer. Euro6 er den aktuelle referencenorm.

Testene finder sted på et laboratorium og udføres af uafhængige organisationer (f.eks. UTAC i Frankrig). De er baseret på standardiserede kørselscyklusser (længde, hastighed, udstyr, temperatur osv.) og måler forurenende CO2-emissioner og brændstofforbrug for biler med forbrændingsmotor. Det er standardiserede målinger, som giver mulighed for at sammenligne ydeevnen for bilmodeller fra forskellige fabrikanter med hinanden. Disse data er på nuværende tidspunkt offentliggjort i brochurer og på fabrikanternes websteder.

Fra NEDC til WLTP

Indtil september 2017 var NEDC, der blev indført i 1990’erne, den gældende certificeringsprotokol. Eftersom bilerne har undergået drastiske ændringer i løbet af de sidste 30 år, erstatter WLTP gradvist NEDC.

Så hvad er forskellen? Først og fremmest er WLTP-cyklussen længere og mere robust end NEDC.

Testhastighederne er højere. Temperaturområdet er større, og der tages hensyn til alt bilens udstyr (se tabellen nedenfor). Dette giver mulighed for resultater, som er langt mere i tråd med dagligdagens kørselsemissioner.

Sammenligning af NEDC og WLTP

Du kan se forskellene mellem NEDC- and WLTP-test nedenfor:

CharacteristicsNEDCWLTP
Lenght of cycle (min)2030
Distance (km)1123
Average speed (km/h)3447
Max speed (km/h)120131
% of time stopped2413
ResultsTest results are far from real-use measurements. One result per model/engine/gear box.Test results are closer to real-use. For each model/engine/gear box: A minimum result and a maximum result.

Disse mere realistiske testbetingelser kan vise højere brændstofforbrug og emissioner, men i virkeligheden påvirkes brændstofforbruget ikke. Det er blot en mere nøjagtig indikator for anvendelsen, fordi dataene for CO2-emissioner inden for rammerne af den nye WLTP-protokol tager hensyn til bilens type såvel som til udstyret og de valgte optioner. Desuden bliver målingen foretaget på basis af en række resultater opnået under test af den samme type bil (i modsætning til et enkelt resultat pr. model under NEDC).

RDE (Real Driving Emissions)

Selv om betingelserne for WLTP-testcyklusserne er strengere end NEDC-protokollen, så tager de ikke hensyn til alle parametrene for brug af en bil i virkeligheden, og det er her RDE-testen (Real Driving Emissions) testen kommer ind i billedet. Den godkendte RDE-test finder sted på veje under reelle kørselsforhold og supplerer WLTP-certificeringen ved at kontrollere en bils faktiske udslip af forurenende emissioner.

Renault Gruppen har allerede oplyst resultaterne for RDE-testenes forurenende emissioner på nye biler registreret efter september 2016. Besøg grouperenault.com/RDE for yderligere oplysninger.

Timing

Fra september 2017 til september 2018 skal alle nye biler, der lanceres på markedet (ny model/motor), certificeres iht. WLTP-fremgangsmåden.

Efter september 2018 skal alle nye biler, der sælges af en forhandler, certificeres ved hjælp af WLTP.

For at gøre tingene mere enkle for dig har de lovgivende myndigheder bedt alle fabrikanter om at fortsætte med kun at kommunikere NEDC-resultater indtil slutningen af 2018. Som et resultat heraf vil alle biler, som allerede er begyndt at blive certificeret iht. WLTP, få deres resultater konverteret til det tilsvarende NEDC-resultat indtil starten af 2020*. Det er disse værdier, som vil blive brugt til beregning af afgifter i de pågældende lande.

Efter januar 2019 vil alle offentliggjorte referenceværdier udelukkende svare til WLTP-værdier.

Samtidig med implementeringen af WLTP- og RDE-certificeringsprotokollen udvikles Euro6-normen, som bilerne skal overholde, trin for trin for at takle udfordringen med bilmarkedets indvirkning på miljøet. Som følge heraf offentliggøres Euro6d-normen den 1. januar 2020.

* I henhold til de seneste informationer fra myndighederne.

Hvad det betyder for dig?

Det er vigtigt at bemærke, at hverken bilens ydeevne eller det faktiske brændstofforbrug påvirkes af den anvendte certificeringsprotokol.

De af fabrikanten offentliggjorte data for CO2-niveau og brændstofforbrug vil dog sandsynligvis forekomme højere med WLTP, simpelthen fordi den nye protokol genspejler de virkelige kørselsforhold bedre.

Sagt på en enkelt måde, så er WLTP mere nøjagtig end NEDC, men den ændrer ikke bilens faktiske ydeevne eller forbrug.

Vores engagement

Klare og enkle forbrugsinformationer.

Det er inden for rammerne af Dacias brand-løfte, når vi fortsat tilbyder dig økonomiske løsninger og er transparente omkring nye bestemmelser for brændstofforbrug og emissioner.

Gennemsigtighed og enkelthed har altid været Dacias passion, og derfor støtter vi fuldt ud overgangen til de nye bestemmelser.

I januar 2018 vil Renault begynde at markedsføre de første biler certificeret iht. den nye procedure.

Fra september 2018 vil alle nye Renault-biler, der sælges, være certificeret med den nye WLTP.

Vores løsninger

Smarte og begavede måder at spare på.

Hos Dacia er det vores målsætning at gøre det nemmere for dig at forstå dine driftsudgifter og tage initiativ til at nedbringe dem. Det er grunden til, at vi tilbyder en række løsninger til at fremme smartere initiativer til at mindske brændstofforbrug og CO2-emissioner før, under og efter kørslen.

Eco-teknologier

  • Funktioner i bilen omfatter en indikator for gearskift, en eco-funktionsknap, en kørselsrapport med eco-score* til måling af økonomisk kørsel samt eco-coaching* til kørsesvejledning i realtid for at optimere brændstofeffektiviteten
  • Start-stop-system af motoren for at reducere brændstofforbrug og emissioner, når bilen holder stille