Integritetspolicy

Information om beskyttelse af personoplysninger

Overholdelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger har etisk værdi for RENAULT Gruppen som anført i koncernens. Renault træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med lovgivningen. Nedenfor finder du detaljerede oplysninger om, hvordan vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med brugen af denne hjemmeside.

1. Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger?

Dine personoplysninger behandles af Dacia Danmark, Renault Nordic AB og danske medlemmer af Dacias netværk af autoriserede forhandlere og serviceværksteder («DACIA» eller «vi») som fælles dataansvarlige.

Renault Danmarks adresse er Industriparken 21A, 1., 2750 Ballerup. Renault Danmarks databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes enten ved brev til Renault Danmark eller per e-mail til privacy.nordic@renault.com.

Listen over autoriserede forhandlere og serviceværksteder og deres kontaktoplysninger findes på www.dacia.dk.

Dacia Danmark er en filial af Renault Nordic AB. Renault SAS er moderselskab for Renault Nordic AB. Dacia Danmark, Renault Nordic AB og Renault SAS deler nogle forpligtelser afhængigt af formålene med behandlingerne af dine personoplysninger.

Renault Nordic AB kan kontaktes via Dacia Danmark.

Renault SAS kan kontaktes på adressen 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, France. Renault SAS’ databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes per brev til adresse Renault SAS, Direction juridique – Délégué à la protection des données, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, France eller per e-mail til dpo@renault.com.

2. Hvordan anvender vi dine personoplysninger?

Vi indsamler personoplysninger fra dig, når du udfylder formularer på vores websted, svarer os per e-mail, telefon eller på anden måde. Vi kan også indsamle yderligere oplysninger om dig fra andre virksomheder, særligt fra virksomheder i vores gruppe.

Vi behandler dine personoplysninger af følgende årsager:

Formål

Administrere dine anmodninger (informationsanmodning, prøvetur, aftale, tilbud) eller dine kontrakter (1)

Administrere dit kommercielle forhold (køb/garantikontrakt/bilreparation) (2)

Administrere dit krav (3)

Kontakte dig om kundetilfredsheds eller markedsundersøgelser om vores eksisterende produkter og tjenester (4)

For med dit lovpligtige samtykke at sende dig personaliserede markedsføring, især nyheder om produkter, tilbud, invitationer til arrangementer eller spil og konkurrencer (5)

For med dit samtykke at sende vores nyhedsbrev (6)

Sikre kvaliteten og løbende forbedring af vores produkter og tjenester, især ved at bruge kommercielle teknologier til at analysere dine data (7)

Til interne rapporteringsformål (8)

Handle i overensstemmelse med anmodninger fra dig i forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder (se nedenstående afsnit vedrørende ”Dine rettigheder”) (9)

Retsgrundlag

Dette er nødvendige tiltag for at indgå en aftale på baggrund af din anmodning. (1)

Dette er nødvendigt for udførelsen af den aftale, du har indgået med os. (2)

Dette er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (at forhindre retssager). (3)

Dette er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (forbedre vores produkter og tjenester). (4)

Du har givet dit samtykke, eller dette er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (giver dig relevant indhold). (5)

Du har givet dit samtykke. (6)

Dette er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (forbedre vores produkter og tjenester). (7)

Dette er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (måle effektiviteten af vores aktiviteter og forbedre vores produkter og tjenester). (8)

Dette er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse og omfatter verifikation af din identitet. (9)

Når vi sender dig markedsføring, er vores mål at sende reklamer og tilbud, der er mest relevante for dig, tilpasset dine behov eller virkelig interesserer dig. På baggrund af dine personoplysninger (dem du giver os direkte og dem, vores partnere har indsamlet, eller som vi indsamler automatisk, når du besøger vores websteder eller bruger vores mobilapplikationer), opretter vi en profil af dig, der gør det muligt for os at vurdere og forudsige – så godt som det nu er muligt – dine personlige præferencer og/eller interesser i forhold til vores produkter og tjenester. Ved at kende dig bedre, bliver det nemmer for os at gøre dig tilfreds.

Generelt forpligter vi os til kun at indsamle de personoplysninger, der er nødvendige for hvert af de formål, for hvilke vi behandler dine personoplysninger.

Derfor markeres de obligatoriske oplysninger, som vi har brug for, i en given formular. Oplysningerne er obligatoriske, fordi de er nødvendige for indgåelsen af en aftale eller behandlingen af din anmodning, eller for at overholde vores forpligtelser i lovgivningen. Ønsker du ikke at give os de obligatoriske oplysninger, kan vi ikke behandle din anmodning. Andre oplysninger bruges til at lære dig bedre at kende, og især for at sende dig personlig markedsføringsmateriale og er derfor ikke obligatoriske. Du bestemmer selv, om du udfylder dem eller ej.

3. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi forpligter os til ikke at opbevare dine personlige oplysninger længere, end hvad der er nødvendigt for de formål, hvormed vi behandler dem i overensstemmelse med lovgivningen.

For at beregne opbevaringsperioden for dine personoplysninger lægger vi særligt vægt på følgende kriterier:

 • Varigheden af din aftale, hvis du har indgået en sådan aftale med DACIA,
 • Den tid som er påkrævet for at behandle din anmodning eller dit krav,
 • Din reaktion på vores markedsføring,
 • Behovet for at opretholde en oversigt over dine handlinger hos os med henblik på hensigtsmæssig håndtering af vores kommercielle forhold,
 • Vores lovgivningsmæssige forpligtelser.

Vi kan muligvis opbevare nogle af dine personoplysninger i længere tid i en arkivfil, så vi kan forsvare os i tilfælde af retlige tiltag, indtil udløbet af forældelsesfrister i henhold til gældende lovgivning.

4. Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi kan dele dine oplysninger, når vi afhænger af andre enheder i Renault-koncernen som Renault SAS og Renault Finance samt vores partnere eller serviceudbydere for at behandle hele eller en del af dine personoplysninger i det omfang dette er nødvendigt for at udføre de opgaver, disse er betroet at udføre (fx hosting af vores websted, levering af tjenester relateret til drift eller vedligeholdelse af vores websted, levering af tjenester i forbindelse med afsendelse af markedsføringsoplysninger eller gennemførelse af en undersøgelse).

Vi opbevarer så vidt muligt dine oplysninger på servere inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Nogle af vores udbydere af tjenesteydelser er dog beliggende uden for EØS, og derfor behandles dine personoplysninger i disse lande. Nogle af disse lande kan have en anden lovgivning om databeskyttelse end den, der gælder inden for EU. I sådanne tilfælde er vi særligt opmærksomme på at sørge for, at overførslen sker i overensstemmelse med relevant lovgivning, og vi sørger for passende sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til beskyttelsen af dit privatliv, dine grundlæggende rettigheder og frihed, som svarer til dem, der gælder inden for EU (særligt ved anvendelse af Europa-Kommissionens standard aftaler). Efter skriftlig anmodning, der sendes til adressen nævnt i nedenstående afsnit ”Dine rettigheder”, kan vi sende dig yderligere oplysninger om dataoverførsler (især Europa-Kommissionens standard aftaler).

Endelig kan vi muligvis dele dine personoplysninger med tredjeparter, når dette er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller en administrativ eller retlig afgørelse.

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger:

 • Ret til at anmode om adgang til dine oplysninger, med andre ord til at modtage en kopi af dem,
 • Ret til at få dine oplysninger berigtiget, hvis de er unøjagtige eller ikke opdaterede, hvilket vil hjælpe os med at overholde vores forpligtelse til at have ajourførte oplysninger om dig,
 • Ret til at få dine oplysninger slettet (også kendt som ”retten til at blive glemt”), selv om en sådan ret kan være begrænset i lyset af vores kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser,
 • Ret til at modtage en kopi af dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at transmittere oplysningerne til en anden dataansvarlig (også kendt som ”ret til dataportabilitet”),
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, og ret til at begrænse behandlingen af dine oplysninger i de tilfælde, der er fastsat i lovgivningen,
 • Ret til at gøre indsigelse mod markedsføringsoplysninger (især når profilering anvendes), denne ret kan særligt udøves ved at bruge afmeldingslinket i den e-mail, vi sender dig,
 • Ret til – til enhver tid – at trække dit samtykke tilbage i de forhold, hvor vi har modtaget dit samtykke.

For at udøve disse rettigheder skal du kontakte os med dokumentation for din identitet. Send en e-mail til privacy.nordic@renault.com, eller et brev til Renault Danmark, Industriparken 21 A, 2750 Ballerup, eller udfyld formularen tilgængelig via dette link: www.dacia.dk/om-dacia/kontakt-os/.

Endelig har du ret til at indgive klage til Datatilsynet vedrørende behandling af dine personoplysninger. Vi opfordrer dig til at kontakte os, inden du indgiver en klage. Så vil vi forsøge at løse ethvert problem eller bekymring, du måtte have.

6. Link til andre oplysninger

Vi kan ved hjælp af trackers (cookies) automatisk indsamle tekniske oplysninger om dig, når du besøger vores websteder eller bruger vores mobilapps, herunder bl.a. din IP-adresse og dine browserindstillinger.

For yderligere oplysninger om dette, kan du læse vores cookiepolitik på www.dacia.dk/cookies/

7. Ændringer af information

Vi kan fra tid til anden ændre denne information. Når det er påkrævet eller nødvendigt, informerer vi dig og/eller anmoder om dit samtykke. Vi beder dig derfor om at læse denne information om beskyttelse af personoplysninger ved hvert besøg for at se den seneste opdaterede version.

Version 01, den 25. maj 2018